0

Hizmet Sözleşmesi 

1- Taraflar 

1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri(Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan Medyatix (sosyalmedyatix.com olarak anılacaktır) ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile belirtilen kişi/kurum(Müşteri olarak anılacaktır) arasında Medyatix’a ait olan https://www.sosyalmedyatix.com internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin(Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır. 

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

2- Konusu 

2.1: İş bu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında Medyatix’a ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

2.2: Sipariş bilgileri müşteri tarafından canlı destek ve WhatsApp görüşmesi sırasında verilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz, doğru girdiği ve doğru verdiği varsayılmaktadır. 

3- Sorumluluklar 

3.1.1: Medyatix, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile Medyatix ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir. 

3.1.2: Ödeme şekli, kdv farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler Medyatix tarafından bildirilecektir. 

3.1.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra Medyatix, müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kullanıcın instagram kullanıcı adı (hesap adı) müşteriden teslim alacak ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan müşteri sorumlu olacaktır. 

3.1.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde Medyatix tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, takipçi ve beğeni v.b hizmetinden faydalanırken Medyatix tarafından yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. 

3.1.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu instagram takipçi ve instagram beğeni v.b kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder. 

3.1.6: Müşteri instagram takipçi, instagram beğeni veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.1.7: Müşteri hizmet içerisinde kendisine ait hesapları dahilinde barındırdığı tüm dosya, döküman ve programlardan, web sitesi ve e-eposta hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan Medyatix ‘a herhangi bir kusur iletilemez. 

3.1.8: Medyatix sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. Medyatix kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya Medyatix’ın kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. Medyatix hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren müşteriye haber vermeden silmek hakkına sahiptir. 

3.1.9: Medyatix, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, eposta ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri müşteriye aittir. Medyatix müşterinin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi olmayacaktır. Buna rağmen Medyatix hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Medyatix sorumlu değildir. 

3.2.0: Medyatix, sağladığı hizmet içerisinde müşteriden talep etmiş olduğu kullanı adının doğruluğunu incelemez, bu nedenle müşteriden alınan kullanıcı adı doğrultusunda işlemler sağlanır. Kullanıcı adının yanlış olmasında dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan Medyatix sorumlu değildir. 

3.2.1: Medyatix, müşterinin istekleri ve yasal şartlar doğrultusunda hizmet verir. İllegal kapsamlar içerisinde yer almaz ve hizmet sağlamaz. Müşteri kendi hesabından sorumlu olduğundan dolayı oluşabilecek her türlü problemlerden, hatalardan, zarardan ve ziyandan Medyatix sorumlu değildir. 

3.2.2: Medyatix, müşterinin satın almış olduğu hizmeti tamamen APİ üzerinden sağlamaktadır. APİ’nin güncellenmesi, pasif durumda olması vb. durumlardan doğacak hizmet gecikmesinde iade söz konusu değildir. Müşteri bunu okumuş, kabul etmiş ve buna göre hizmet alımında bulunduğunu taahhüt ve kabul eder. 

3.2.3: Medyatix, sağlayacağı hizmet içerisinde yaşanan APİ problemini maksimum 30 iş günü içerisinde çözümleyip, müşteriye hizmet vermek zorundadır. Sipariş 30. İş gününe kadar teslim edilmemişse, müşteri cayma ve iade hakkına sahiptir. Müşteri bunu okumuş, kabul etmiş ve buna göre hizmet alımında bulunduğunu taahhüt ve kabul eder. 

3.2.4: Medyatix, müşterinin istekleri doğrultusunda hizmet verdiği gibi, yapılacak gönderimlerde takipçilerin kendi inisiyatifi doğrultusunda takip bırakmaları, beğeniyi kaldırmaları, yorumu kaldırmaları v.b durumu her zaman mümkündür. Gerçek ve aktif kişilerin bunu yapma yetkisine sahip olduğunu ve bu durumun Medyatix’a yansıtılmayacağını müşteri kabul ve taahhüt eder. 

4- Süre 

4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından Medyatix’a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar. 

4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır. 

5- Ücret 

5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere kdv sonradan dahil ederek hesaplanır ve müşteriye gösterilerek tahsilat gerçekleşir. 

5.2: Medyatix önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.3: Ücret fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir. 

5.4: Medyatix, müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar. 

5.5 : Sipariş esnasında belirtildiği gibi satın alınan hiçbir sosyal medya işlemlerinde geri ödeme yapılmaz. 

6- Askıya alınma 

6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı Medyatix, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, tamamını durdurma hakkını saklı tutar. 

7- Fesih 

7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, Medyatix hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 

7.2: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir. Sözleşmenin sona erme süresinden önce müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin sona erme süresinden 30 gün sonra, Medyatix hesaba ait dosyaları silme hakkına sahiptir. 

8- İletişim ve bilgi adresleri 

8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. 

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. 

8.3: Medyatix sözleşme süresi içinde müşteri’ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap eksteresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

9- Ücretin ödenmesinde temerrüde düşülmesi 

9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda Medyatix kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %15 gecikme faizi taleb edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. 

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için Medyatix ‘ın dava yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar cezai şart, %10’u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde Medyatix’ın teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, Bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

10- Yetkili mahkeme ve icra daireleri 

10.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin internet ortamında Medyatix’a gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). Medyatix gerek gördüğü taktirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 

10.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.